Software

Zde naleznete náš oblíbený nebo dokonce námi vytvořený software.

Vytvořili jsme například program, usnadňující přepis audiovizuálních souborů do textové podoby. A další přijdou brzy!!!

Program na přepis zvukových a obrazových záznamů

Program pro přepis relací